Leasing w parze z faktoringiem!

Zarówno leasing jak i faktoring są instrumentami finansowymi które wspierają przedsiębiorców. Wbrew pozorom nie są do siebie konkurencyjne a wręcz wzajemnie się uzupełniają. Leasing jak wiadomo wspiera zakup środków produkcji. Faktoring to narzędzie umożliwiające finansowanie należności z sprzedanych towarów i usług.

partnerzyimages Leasing w parze z faktoringiem! Praktyka pokazuje, że w firmach zdarzają się trudności z terminowym regulowaniem czynszów leasingowych. Taka sytuacja zazwyczaj jest wynikiem zatorów finansowych, spowodowanych przez wydłużone terminy płatności odbiorców. Odbiorcy płacący z odroczonym terminem lub często nawet po terminie zwyczajnie uniemożliwiają bieżące zamawianie surowców do produkcji lub terminowe regulowanie zobowiązań przez dostawcę.

Finansowanie działalności kredytem obrotowym w wyżej opisanej sytuacji często jest bardzo trudne lub wręcz niemożliwe: przedsiębiorca korzystając z wyleasingowanego środka trwałego nie posiada własnego majątku trwałego, istotnego z punktu banku przy tradycyjnej ocenie kredytowej. Często posiada też już przeterminowane płatności. W tej sytuacji rozwiązaniem może być właśnie faktoring, gdzie ocenie poddawana jest wiarygodność płatnicza odbiorcy towaru lub usługi.

Leasing wraz z factoringiem idealnie współgra w firmach transportowych, gdzie często środki transportu są w leasingu a terminy płatności od dostawców wynoszą 90 dni i dłużej. Faktoring w tym przypadku nie tylko pomaga utrzymać płynność finansowa przedsiębiorcy ale także pośrednio zwiększa wiarygodność przedsiębiorcy w ocenie banku – gdyż ten ma możliwość regularnie wywiązywać się z swoich zobowiązań. Większa wiarygodność przedsiębiorcy w ocenie banku wpływa korzystnie na koszt finansowania – który spada wraz z wzrostem wiarygodności Klienta.

Zainteresowe osoby zapraszam do kontaktu telefonicznego.